Зона М ЕООД

58 Архитектура и строителство

Architecture and construction

Специалност:
Строителен техник 

5820101 Строителство и архитектура - трета
5820103 Водно строителство - трета
5820104 Транспортно строителство – трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Строител
 
5820302 Кофражи - втора
5820303 Армировка и бетон – втора
5820304 Зидария - втора
5820305 Мазилки и шпакловки - втора
5820306 Вътрешни облицовки и настилки - втора
5820307 Външни облицовки и настилки - втора
5820309 Бояджийски работи - втора
5820310 Строително дърводелство - втора
5820311 Строително тенекеджийство - втора
5820312 Покриви - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Строител – монтажник

5820401 Стоманобетонни конструкции - втора
5820402 Метални конструкции - втора
5820403 Сухо строителство - втора
5820404 Дограма и стъклопоставяне - втора
5820405 Изолации в строителството – втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 

5820501 Вътрешни ВиК мрежи - втора
5820502 Външни ВиК мрежи – втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Пътен строител  

5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях - втора
5820602 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Помощник в строителството  

5820801 Основни и довършителни работи – първа
-------------------------------------------------------