Зона М ЕООД

76 Социални дейности

Social services

Специалност:

Посредник на трудовата борса 
7620101 Посредник на трудовата борса – трета
------------------------------------------
Специалност:

Сътрудник социални дейности 
7620201 Социална работа с деца и семейства в риск - трета
------------------------------------------
Специалност:

Помощник - възпитател 
7620301  Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца - трета

------------------------------------------