Зона М ЕООД
Туризъм и обществено хранене

81 Туризъм и обществено хранене

Tourism and catering

Специалност:
Хотелиер 

8110101 Организация на хотелиерството  - трета
8110103 Организация на дейностите в места за настаняване - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Администратор в хотелиерството 

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Ресторантьор 

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603 Кетеринг- трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Готвач 

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Сервитьор-барман
 
8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Работник в заведенията за хранене и развлечения 

8110901 Работник в производството в заведенията за хранене и развлечения - първа
8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения – първа
-------------------------------------------------------
Специалност:
Организатор на туристическа агентска дейност

8120101  Организация на туризма и свободното време - трета
8120102  Селски туризъм - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Екскурзовод 

8120302  Екскурзоводско обслужване  - трета
-------------------------------------------------------  
Специалност:
Аниматор в туризма

8120402  Туристическа анимация - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
 
8130101  Спортно-туристически дейности - трета