Зона М ЕООД

62 Селско и горско стопанство

Agriculture and forestry

Специалност:

Техник-растениевъд
6210101 Полевъдство - трета
6210102 Зеленчукопроизводство - трета
6210103 Трайни насаждения - трета
6210104 Селекция и семепроизводство - трета
6210105 Тютюнопроизводство - трета
6210106 Гъбопроизводство - трета
6210107 Растителна защита и агрохимия - трета
-------------------------------------------------------

Специалност:

Техник в лозаровинарството
6210201 Лозаровинарство - трета
-------------------------------------------------------

Специалност:
Растениевъд

6210302 Полевъдство - втора
6210303 Зеленчукопроизводство - втора
6210304 Трайни насаждения - втора
6210305 Селекция и семепроизводство - втора
6210306 Тютюнопроизводство - втора
6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - втора
6210308 Растителна защита – втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Техник-животновъд  

6210401 Говедовъдство - трета
6210402 Овцевъдство - трета
6210403 Свиневъдство - трета
6210404 Птицевъдство - трета
6210405 Зайцевъдство - трета
6210406 Пчеларство и бубарство - трета
6210407 Коневъдство и конна езда – трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Животновъд 

6210502 Говедовъдство – втора
6210503 Овцевъдство – втора
6210504 Свиневъдство – втора
6210505 Птицевъдство – втора
6210506 Зайцевъдство – втора
6210507 Пчеларство – втора
6210508 Коневъдство и конна езда – втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Фермер 

6210601 Земеделец - втора
6210602 Производител на селскостопанска продукция - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Лозаровинар 

6210901 Лозаровинарство - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Работник в растениевъдството 

6211101 Зеленчукопроизводство - първа
6211102 Трайни насаждения - първа
6211103 Тютюнопроизводство - първа
6211104 Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури - първа
-------------------------------------------------------
Специалност:
Работник в животновъдството 

6211201 Говедовъдство и биволовъдство - първа
6211202 Овцевъдство и козевъдство - първа
6211203 Свиневъдство- първа
6211204 Птицевъдство - първа
6211205 Зайцевъдство - първа
6211206 Пчеларство - първа
6211207 Бубарство - първа
6211208 Коневъдство - първа
-------------------------------------------------------
Специалност:
Агроеколог

6211401 Агроекология - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Техник – озеленител  

6220101 Цветарство - трета
6220102 Парково строителство и озеленяване - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Озеленител 

6220201 Цветарство - втора
6220202 Парково строителство и озеленяване - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Работник в озеленяването 

6220301 Озеленяване и цветарство - първа
-------------------------------------------------------
Специалност:
Техник - лесовъд

6230101 Горско и ловно стопанство - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Лесовъд 

6230401 Горско стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Дивечовъд

6230501 Горско и ловно стопанство - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Работник в горското стопанство 

6230601 Лесокултурни дейности - първа
6230602 Дърводобив - първа
6230603 Дивечовъдство - първа
6230604 Билкарство - първа
-------------------------------------------------------