Зона М ЕООД

52 Компютърна техника

Computer equipment

Специалност:
Техник на компютърни системи 

5230501 Компютърна техника и технологии - трета
5230502 Компютърни мрежи - трета
-------------------------------------------------------------------------------- 
Специалност:
Монтьор на компютърни системи
 
5230601 Компютърна техника и технологии - втора
5230602 Компютърни мрежи – втора