Зона М ЕООД

професии

Професии

81 Туризъм и обществено хранене

Tourism and catering

Вижте още >
------------------------------------------

48 Информатика

Informatics

Вижте още >
------------------------------------------

52 Компютърна техника

Computer equipment

Вижте още >
------------------------------------------

58 Архитектура и строителство

Architecture and construction

Вижте още >
------------------------------------------

86 Охрана и сигурност

Security and safety

Вижте още >
------------------------------------------

62 Селско и горско стопанство

Agriculture and forestry

Вижте още >
------------------------------------------

62 Рибовъдството

Fish farming

Вижте още >
------------------------------------------

76 Социални дейности

Social services

Вижте още >
------------------------------------------

85 Опазване на околната среда

Environmental protection

Вижте още >
------------------------------------------

81 Фризьорски услуги

Hairdressing services

Вижте още >
------------------------------------------

81 Козметични услуги

Cosmetic services

Вижте още >
------------------------------------------

90 Езикови курсове

Language courses

Вижте още >
------------------------------------------