Зона М ЕООД

85 Опазване на околната среда

Environmental protection

Специалност:
Еколог 
Професионална квалификация
  • 8510101 Екология и опазване на околната среда - трета
  • 8510102 Експлоатация на съоръжения за пречистване на води – втора
------------------------------------------