Зона М ЕООД

86 Охрана и сигурност

Security and safety

Специалност:
Охранител

8610101 Банкова охрана и инкасо дейност- трета
8610102 Лична охрана - трета
8610103 Физическа охрана на обекти - трета

-------------------------------------------------------
Специалност:

Спасител при бедствия, аварии и катастрофи

8610201 Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи - трета

-------------------------------------------------------