Зона М ЕООД
За нас
Международен Учебен център "ЗОНА М ЕООД"  към Фондация „Еврофонд”, Международна Академия „Интерменю” и Професионален Учебен Център "ЕГ Консулт ООД" в съвместна дейност предлагат на своите курсисти голям брой специалности, чрез които Успешно завършилите учебната подготовка ще могат да се реализират в страната и чужбина. Желаещите да кандидатстват за обучение, трябва да са навършили 16 години. Кандидати които представят стаж по специалността за която кандидатстват могат да положат изпити и да се обучават по съкратена процедура за повишаване на техните умения и да получат съответния документ след успешно завършване на курса. Преподавателите в Учебния център са изтъкнати професионалисти в своята област и с готовност ще предадат своите знания на курсистите в Учебния център.
-
Цените в Учебния център са от 400 до 1200 лв. в зависимост от специалността по която се обучава курсиста.
-
Учебните центрове са лицензирани от Национабната Агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Република България .[ НАПОО ] Издаваните документи за професионална квалификация, са съгласно изискванията на Международните , Европейските и Българските Закони и Наредби, касаещи професионалното обучение.
-
ДИПЛОМИ
-
КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА