Зона М ЕООД

48 Информатика

Informatics

Специалност:
Системен програмист

4810201 Системно програмиране - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:

Икономист - информатик 
4820101 Икономическа информатика - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:

Оператор информационно осигуряване
4820201 Икономическо информационно осигуряване - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:

Оператор на компютър  
4820301 Текстообработване - първа
-------------------------------------------------------
Специалност:

Организатор Интернет приложения  
4820401 Електронна търговия - трета
-------------------------------------------------------