Зона М ЕООД

62 Рибовъдството

Fish farming

Специалност:
Техник - рибовъд 

6240101 Рибовъдство - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Техник по промишлен риболов и аквакултури 

6240201 Промишлен риболов и аквакултури - трета
-------------------------------------------------------
Специалност:
Рибовъд 

6240301 Рибовъдство - втора
-------------------------------------------------------
Специалност:
Работник в рибовъдството 

6240401 Рибовъдство – първа
-------------------------------------------------------